Bone Setting

13 tisků, 90x70cm (1300x200cm), 2020

algebra—from al-jabr. Reunion of broken parts; bonesetter; referring to reduction and balancing, the cancellation of like terms on opposite sides of the equation.
¡¡Ni somos diez, ni somos cien, decimos al estado: Cuéntenos bien!! (We aren’t ten, we aren’t
a hundred, we challenge the state to count us right!)
—Chant shouted at demonstrations in Guatemala

Citát z knihy Who Counts? od Diane M. Nelson

Jak kdysi poznamenal Friedrich Kittler, válka je matkou všech věcí: vytvořila většinu technických vynálezů. To nás nutí přemýšlet nad povahou našeho technického světa a rozumět nástrojům, které používáme. Zjednodušeně řečeno naše civilizace je společnost válečníků a jejich potomků, kteří těží z permanentního otevřeného nebo skrytého vojenského konfliktu. Ani umělecká díla by se nemohla realizovat bez pomoci vojenských technologií. Digitální technologie a jejich rozmach jsou založeny na vývoji zbraňových systémů. Bone Setting není výjimkou.
Propojení vojensko-průmyslového komplexu v USA vytváří světové paradigma a deštník, pod který se část světa schovává, včetně prostoru, v němž žijeme. Díky systému vývozu války po celém světě jsou Spojené státy největším válečným strojem i přes to, že nikomu dnes válku nevyhlásily. Takto aplikovaný militarismus v kombinaci s volným trhem přetváří i jazyk, který používáme. Vymýšlení termínů, jako je humanitární bombardování nebo humanitární sankce, ohýbá a přizpůsobuje původní význam slov a vytváří newspeak „svobodného“ světa. Ukázalo se, že „vyvážet“ demokracii jako produkt lze pouze za nerovných podmínek, tedy za asistence těžké vojenské techniky, uranem obohacených raket a toho „správného“ jazyka.

Ministerstvo obrany USA vydává pravidelně slovníky, ve kterých je svět přeložen a vtělen do vojenských termínů. Toto neustále se rozšiřující kompendium zkratek, názvů a nových slov je příručkou odrážející nadvládu a směřování nejsilnějšího současného impéria. Na základě těchto stop a dalších výpovědí je možné vypozorovat rodící se trajektorie ovlivňující budoucnost lidstva. Po sto letech nepochybné vojenské hegemonie rozšiřující svůj vliv po celém světě se impérium připravuje na další export svých vnitřních problémů do vnějšího světa. Chceš-li mír, připravuj válku, je zásada převzatá z Vegetiovy vojenské příručky pozdního římského impéria, které se Spojené státy vždy držely s predikovatelnou pravidelností.
Třináct po sobě jdoucích časových diagramů je odrazem a rozvinutím předchozích úvah. Vznikaly během nouzového stavu na jaře 2020. Východiskem byla silná emoce, strach, zhmotnělé obavy, které vyvolala celosvětová pandemie. Emoce jsou posly budoucnosti, jak popsal Timothy Morton v jednom „lockdownovém“ rozhovoru, zvěstují nám ještě neartikulované a nepochopené skutečnosti měnící se současnosti. Kresbami kostí jsem se pokusil onen strach manifestovat. Každá kost je zde schránkou, adresou ve světě, ve kterém data jsou osudy svých adres. Převedl jsem obsah slovníku vojenských hesel do schránek určeného počtu kostí. Vizuální podoba se rodí sama z alfabetického uspořádání a svým zvláštním způsobem umožňuje vidět, jak taxonomie reflektují sociální hierarchie, zároveň nechtěně zobrazují mašinerii propagandy a jsou i výrazem normativní moci.
Paul Virilio popsal jeden ze současných aspektů globalizace i rodícího se planetárního vědomí jako synchronizaci emocí. Všichni můžeme ve stejný čas cítit ten samý teror, tu samou úzkost z budoucnosti nebo stejnou paniku. Tvrdí, že se svět posouvá od standardizace mínění ke standardizaci pocitů, od svobody tisku k synchronizaci emocí. Tato práce je toho temným náznakem, ať už to znamená cokoliv.