Atlas protestních sloganů 1968
12ks 30×21
2008

Rok 1968 se politicky propsal do života všech lidí na celé planetě. Dá se říci, že konstituoval jednání jednotlivců i států na dlouhá léta dopředu. Zatímco někdo tento rok spojuje s posledním vzmachem snů o socialistické budoucnosi, někdo jiný na druhém konci planety jej spojuje s demonstracemi a následnou brutální represí. Protesty proběhy v několika vlnách celým světem a často měly různé motivace a byly vystaveny jiné reakci moci. Fotografická koláž se skládá z drobných útržků nalezených po kapsách popsaných hesly. Takovým to způsobem protestovali obyvatelé Lublinu během březnových protestů 1968. Pro drakonické represe nebylo možné demonstrovat fyzicky, místo toho obyvatelé nechávali na autobusových zastávkách protestní lístečky. Každý je mohl číst, nikomu nepatřily a nikdo nemohl být pro to perzekuován. Autor nalezl inspiraci z fotografií z tajných archivů polské tajné policie, kde bylo několik takových lístečků zachyceno. Shromáždil protestní hesla z celého světa roku 1968 a požádal známé i neznámé lidi z celého světa, aby je vepsali na útržky papírů nalezených po kapsách. Výsledkem je kapesní protestní demonstrace , zrcadlo roku 1968.