Contingent Propositions

instalace 283 digitálních koláží, 13cmx52m, 2015

Nesoustavné, vizuálně orientované studium pozadí a historických konsekvencí pozdního kapitalismu, jeho praktik a důsledků mne přivedlo k vytváření poznámek a odkazů, k vlastní verzi poznámkového aparátu. Abych se v tom lépe zorientoval použil jsem prověřené postupy modernistické koláže a inspiraloval se barokní emblematikou doplněním textových částí. Materiálem mi byly novinové výstřižky z  komunistického Rudého práva (1971-1989) a porevolučních liberálních Lidových novin (1989-2008). Na základě lokálních českých novinových zdrojů, mapujících zánik dvou převažujících ideologických monster 20.století, načrtávám koordináty dosud nevyjevené globální budoucnosti. Recyklace minulých dokumentů odhaluje stopy vedoucí k Velké recesi v roce 2008 a snad je i odrazem příští podoby postkapitalistického světa. Samozřejmě ve vší skromnosti a možnostech umělcových poznámek.

Photo (c) Adam Šakový

Fotografie z výstavy „So Far, So Right: A Study of Reforms and Transitions Across Borders“, TCAC, Taipei, 2018, anglická a čínská verze

Skript:

 1. Možná se zdá, že útlak není tak silný, ale to je jen otázka míry toho, co se snese.
 2. JEN ILUZE

    KRACH

    Sebevědomí

    ÚDĚL

    Lidský čas

Otřesné je na to myslet, radši si pamatovat vtipy a to taky někdy nejde.

 1. Třídní bratrství

Struktura produkčních vztahů.

 1. Američané odešli na smetiště dějin. Je nám po nich smutno.
 2. Příspěvek k charakteristice imperialismu

Myslí samo v sobě, aniž by myslelo sebe samo.

 1. Vědomé utváření budoucnosti

Struktura produkčních vztahů a struktura nevědomí.

 1. Dialektika společenského vývoje

Některé vynálezy jsou jako kladivo. Podobně jednoduché a v zásadě účinné.

 1. Novodobí otroci Novodobí otroci Nepochopení smyslu nějaké události.
 2. Právníka
 Struktura nevědomí.
 3. Bifurkace nevědomí.
 4. Využít každé chvíle

Pohyb fotonů skrz pokožku probíhá každý den.

 1. NA OKRAJ

      Horká nafta
      Dobývání vesmíru stojí na pevných základech.

 1. ZAČÁTEK NOVÉ CESTY

Celý obývaný svět se změnil.

 1. Aktivně proti buržoazní ideologii Myslí samo v sobě, aniž by myslelo sebe samo II.
 2. ZÁVOD V OHLUPOVÁNÍ

Solidarita je podmínkou lidského soužití.

 1. SOLIDARITA

Produkční vztahy a jejich provázanost.

 1. JSME PŘIPRAVENI

Nejsme připraveni.

 1. Kooperace

Zbožní fetišismus a jeho tajemství.

 1. NA ROZCESTÍ

Některé příkopy jsou velmi daleko. Tento vede přímo k vašim dveřím.

 1. Bojí se pravdy

Být nominaliatou vede k velmi pevnému uchopení skutečnosti.

 1. Příspěvek k charakteristice imperialismu

      Všem na očích, ale stehy ukazující jasné vztahy jsou neviditelné.

 1. SPOLEČNĚ
 Podmínkou je: se narodit.
 2. Kriticky o kritice

Nevěřit vlastním očím, ale spoléhat se na ně.

 1. Metoda podvrhů

      VE JMÉNU KAPITÁLU

Náboženská rétorika poskytne pevnou ruku pro jakýkoliv čin.

 1. Aktivně proti buržoazní ideologii

Pokrok? V zápase za lepší budoucnost je to neustálý boj, který nekončí.

Škoda, doufal jsem, že bude někdy klid na práci.

 1. BUDOUCNOST BEZ STROPU

Minulost bez podlahy.

 1. BUDOUCNOST BEZ STROPU

      Přítomnost bez obrazů na stěnách.

 1. TEBTO DEN

Nebo jakýkoliv jiný den.

 1. Kapitalistický svět

      Anarchistické dobrodružství

Moc a mocenské vztahy.

 1. Hysterie reakčních sil

Revoluce a jiné události v temném vysvětlení.

 1. ZMĚNA

      v tuto hodinu a v tento den
      Statisticky se nic nemění.

 1. Hysterie reakčních sil

Miř dobře, dobro zvítězí!

 1. LICOMĚRNOST

      Usvědčují se sami

      RUKA RUKU MYJE

Nevíš, čí seš, nevíš ke komu patříš, nevíš co si máš myslet.

 1. BOJ

Zkoušej boha, nebo tě vyzkouší on.

 1. SOCIÁLNÍ JISTOTA

Pečený holubi nepadají z nebe, a když padají, můžou zabíjet.

 1. Pracující uhájili své továrny

      UKVAPENÉ TVRZENÍ

Nejsou žádné továrny, nejsou žádní pracující.

 1. Představivost

Zůstává jen představivost a tu je třeba projektovat.

 1. Úspěch je v komplexnosti

Dialektický vývoj na planetě Solaris.

 1. Měsíce hrůzy

Odolávání psychologizaci.

 1. Základy spolupráce

Co se to děje?

 1. Jaké strašidlo obchází Evropou

Iluze o sobě samých.

 1. Algoritmus připravený k praktickému použití v raketovém výzkumu.
 2. Základ

Maso obalující kost, kůže kryjící maso.

 1. Program rozvratu

Nečekané potíže finanční likvidity.

 1. Básníci a jejich básně ve věku básníků.
 2. Alfa Centauri na dosah, vše je připraveno.
 3. Vědeckotechnický rozvoj a řízení

Sociální otřesy.

 1. EVROPSKÉ MOŽNOSTI

Jednosměrná cesta do vesmíru. Poslední násilný čin na ostatních.

 1. Vstaň a promluv!

Cestování v čase a nebo jen redundantní akce.

 1. Reakce stupňuje teror

Znakem prohry jsou takové formy, které činí z obyčejných věcí hrůzné nástroje.

 1. PŘÍSTUPY

      Úspěch je v komplexnosti

Nevypočitatelná moc peněz.

 1. Společenství monopolů

Komunismus korporací a jejich rentierů.

 1. MANIPULACE VE VELKÉM

Nevěřit viděnému, nevěřit slyšenému.

 1. Rostou ohniska odporu

Všichni budou potřebovat zeleninu. Bez zeleniny budou kurděje.

 1. Hospodářská smlouva-nástroj kontroly

Co je zjevné se neustále opakuje, k všeobecnému překvapení.

 1. Pravdu nelze umlčet

Každý to zná, každý ví co má dělat.

 1. Reakce lid nezlomí

Taková situace může trvat věky.

 1. Propaganda zastrašování a klamu

Zklamání z toho, na co je možné se těšit. To není spektakulární.

 1. Dokumentovat převahu socialismu

Hledání toho, co je mrtvé, umrtvuje živoucí.

 1. Bohatsví několika, bída mnoha

      JAK ŽÍT

      JAK TEĎ DÁL?

Nezaplatitelná odpověď.

 1. Předpoklady

Vesmírná stanice stavěná zatím na Zemi.

 1. Tužba skutečností

      Změny

Technologie přináší nové formy zotročení.

 1. DEMENTI A REALITA

      Nic není rozhodnuto

Zastaralé uvědomění by snad pomohlo dnešním těžkostem.

 1. OČ USILUJÍ

Šipka času neomylně vede naši ruku.

 1. Fašismus je jen jeden

Hledej na finančních trzích, pod kobercem, všude.

 1. MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

      Spolupráce jako program

      Konference boháčů versus chudoba

Všichni spolupracují! Proč ne my?

 1. Růst výměny zboží

Umění vyjadřovat se svojí vlastní produktivitou.

 1. DOPIS

Iracionální čísla a o čem vypovídají.

 1. Zdroje růstu a aktivity

Umělecká intuice ve službách produkce.

 1. Dynamika růstu

Intuice znásobená rekvalifikačními kurzy.

 1. MĚNÍCÍ SE ZEMĚ

Nehybnost na jiných planetách.

 1. Trpělivost. Trpělivost. Trpělivost.
 2. Slibný start

Vesmírná stanice stavěná zatím na Zemi II.

 1. KONTROLA

      Patří na smetiště dějin

To by si měl každý pamatovat, i když to k ničemu není.

 1. Uskutečňujeme své cíle

Subjekt, který jedná, se ztratil.

 1. Obchodníci

Největší vynález antropocénu.

 1. Nebezpečí fašismu trvá

Hledej na finančních trzích, pod kobercem, všude.

 1. Nikdo nesmí hladovět a mrznout. Kdo přesto hladoví a mrzne, půjde do koncentračního tábora.
 2. Krize hledá oběti

Přístup k bankovním úvěrům mají i myši.

 1. UPLATNĚNÍ ŽEN

Není důležité vyhrát, ale zůčastnit se.

 1. Člověk nežije jen pro sebe

Kdo neuteče prohraje.

 1. Kdo to neuvidí, neuvěří.
 2. K otázkám teorie

Otázka problému subjektu se znovu vynořuje.

 1. VODA

Nejprostší otázky a odpovědi.

 1. Našli jsme systém

Struktury nejsou viditelné pouhým okem.

 1. Znepokojivé skutečnosti

      Struktury se zhmotňují v neočekávatelných vztazích a vazbách.

 1. NELIDSKÉ PLÁNY

Největší objev Antropocénu.

 1. Rvačka o tučné sousto

V každém mraveništi jsou stále neobjevená zákoutí.

 1. FAKTA

Ve společnosti se sluší být nominalistou.

 1. Stálé snižování životní úrovně

      Skvrna hanby na tváři lidstva

Romantická představa: Dobro a zlo.

 1. Zápas pokračuje

Spánek posiluje a předjímá probuzení.

 1. DEN JAKO DEN

Entropie je nepřítelem číslo jedna.

 1. NEZLOMNOST

V.I.Lenin: Učit se. Učit se. Učit se.

 1. Zápas o pravdu

Bílkoviny se sami o sobě neúčastní třídního boje.

 1. Západ v objetí krize

Novinky ohlašovat až na konec,

 1. TEMNO NENÍ VĚČNÉ

Tato věta nefunguje ani v dobách temna ani v těch světlejších.

 1. Znovu jed v ovzduší

      Továrny na vzdělání

Dialektické problémy historie řešené na univerzitách.

 1. Režim teroru a msty

Televizní visílání opakované každou hodinu. Neustále.

 1. Myslíme na zítřek

Stavby a jejich vnitřní struktura mají vlastní logiku.

 1. Dílo generací

Kdo nekrade, nelže, nezabíjí a myslí na děti?

 1. Jednoznačný souhlas

Znáte z televize, čtete na internetu, sdílíte na facebooku.

 1. Jak se kupuje moc a zákon

Akademický sektor produkčních vztahů se také umí zapojit.

 1. Spletitý vývoj

Některé odpovědi nalezené až po dekádách kladení špatných otázek.

 1. POTŘEBA ŘEŠENÍ

Dědictví kolonialismu zjevované v detailu.

 1. Proti rejdům sgresorů a kolonialistů

Přesvědčení, že žádný kolonialismus už není.

 1. Uvolňování napětí základem světové politiky

Technologie překonává překážky na cestě.

 1. Kontinent v pohybu

Pangea rozrytá zálivy a průrvami na cestě k novému uspořádání.

 1. Kdo se bojí pravdy

Nekonečno je sledem konečných bodů.

 1. Historický přelom

Nepozorovatelné švy, přesto proti světlu dobře viditelné.

 1. Křičet můžete, ale nikdo vás neuslyší.
 2. Všechno jde dobře. Je to jako boží plán.
 3. Ještě nikdo nerozkódoval signály mimozemských civilizací.
 4. Odpalovací rakety jsou připraveny, kosmonauti vycvičeni.
 5. Telekomunikace.
 6. Strojovna je udržována v čistotě a pořádku.
 7. Účinnost kritiky

Sebekritika je ještě lepším nástrojem poznání.

 1. Psychologie a telekineze I.
 2. Psychologie a telekineze II.
 3. Psychologie a telekineze III.
 4. Psychologie a telekineze IV.
 5. NÁSILÍ JAKO PROGRAM

plikovaná psychologie a telekineze.

 1. Fašistická diktatura v krizi

Čistá a udržovaná strojovna z jiného pohledu.

 1. Nezaměstnanost-choroba kapitalismu

Často opakované pravdy se stávají lživými.

 1. Zrcadlo osudu.
 2. Nejistota a diskriminace

Vlákna a kapiláry nejsou nezranitelné, musí se neustále opravovat.

 1. Nepodložené pomluvy

Hurikány jsou uměle vytvářeny a speciálně cíleny na určité lokality.

 1. Rasistické spiknutí

Kdy už bude hotová ta orbitální stanice?

 1. NÁSTROJEM A OBĚTÍ KAPITÁLU

Co bude po kapitalistické éře? Kdy skončila?

 1. Jak je vše prosté a samozřejmé

Stroj stačí zasunout do zásuvky. A je to.

 1. Bystré uši

Zvuky pulzarů, neutronových hvězd a rudých obrů.

 1. Psychologická válka opět neuspěla

Stačí překreslit mapy a začne se znovu.

 1. Finanční projevy krize

Ano. Hyperinflace je tu. Největší strašák všech dob.

 1. Nebezpečné obchody

Kdo riskuje a přežije. Může být rád, že žije.

 1. STÁLE TĚŽŠÍ BŘEMENO

Tlak na systém kontroly na ty co kontrolují.

 1. Pod patronací CIA

Velká bílá kožená peněženka.

 1. Reakce se mstí na bezbranných

Velká bílá kožená peněženka na řetízku s karabinou.

 1. zbrojení

Velká bílá kožená peněženka na řetízku s karabinou v zadní kapse kalhot.

 1. POZICE NEJVĚTŠÍCH NADNÁRODNÍCH ROPNÝCH MONOPOLŮ

Velké skladové zásoby barelů, znak správného hospodáře.

 1. Sliby nových vládců

        Terorismus

Naděje, že náš systém není postaven na zneužívání jiných, že je nezávislý.

 1. Tři minuty napětí

Co lze všechno říci za pár sekund.

 1. Třídní válka M.Tchatcherové

Dějiny opakovaných událostí.

 1. TEROR A REPRESE

Naděje, že náš systém je postaven na zneužívání jiných, ale nepřímo.

 1. Děla, bič a represe

Naděje, že náš systém je postaven na zneužívání jinými.

 1. Roste odpor

Naděje, že systém není postaven na našem zneužívání.

 1. Napětí

Naděje, že náš systém lze změnit.

 1. Fašisté se mstí

Problémy intergalaktických transportních lodí.

 1. MONTÁŽ

Toto je metodologická přestávka.

 1. K otázkám ekonomiky

Pohřbívání. Součást ekonomických procesů.

 1. Masové vraždy “pro výstrahu”

Symbolický svět a akce a reakce.

 1. PŘEDPOVĚĎ

Co se chce říct mluvením.

 1. SLOŽITÝ VÝVOJ

Odvádění pozornosti mluvením o nepodstatných věcech.

 1. Dobré výsledky

Metoda dovedená do dokonalosti. Žádné rozpory.

 1. Neúprosné zrcadlo

Multiplikace multiplikací.

 1. ČLOVĚK ŽIJE MEZI LIDMI

Jako by to něco znamenalo.

 1. KLUB MILIONÁŘŮ

Přijď mezi nás! Snaž se, nebo shniješ.

 1. Nové momenty kapitalistické krize

Zase se to pokouší svést na přírodní zákony.

 1. Základním motivem je spolupráce

        Kdo nerozumí, musí znovu na rekvalifikační kurzy.

 1. Nepoučitelní

Další multiplikace multiplikací.

 1. Zvrátit nebezpečný vývoj událostí

Nepoužitelní si pomalu uvědomují svůj statut.

 1. Měnit svět k lepšímu

Hadronový reaktor a cena kterou to všechny stálo.

 1. Držet tempo

Palivo pro reaktor urychlovač se samo neudělá.

 1. VĚRNOST ZA VĚRNOST

Loajalita je nejcenější vlastností zaměstnance I.

 1. PŘÍLIŠ KRUTÁ HRA

Co bylo doopravdy? Po smrti se to snadno pozná.

 1. Hysterie a čemu slouží

Nástroj propagandy. Energie dávkovaná v krátkých intervalech.

 1. MEZINÁRODNÍ VZDUŠNÝ KORIDOR

        Průhledná hysterie

Pomníky hysterie lemují hlavní třídy velkých měst.

 1. Agrese

        metody

Možnost volby se ztrácí pod tíhou tísnivých podmínek.

 1. MĚNOVÁ ČTVERYLKA

Vývoj tance pod diktátem ekonomických zájmů.

 1. Útočná zbraň hromadného ničení lidí.

Hudební nástroje a zpívající skříňky vyvíjené pod záštitou dobra.

 1. HLAS UMĚLCŮV

Procítěně pronášené básně o lásce, životě a smrti.

 1. Cesta historických přeměn

Umělci dokáží zachytit nuance radosti a spokojeného života.

 1. LÁSKU ZA LÁSKU

Imperativ předků přenášený do budoucnosti pomocí biopolitiky.

 1. Svědectví archívů

Imperativ předků přenášený do budoucnosti pomocí politiky.

 1. O budoucnosti nelze jen přemýšlet

Hadronový reaktor a jeho operátoři.

 1. Loajalita je nejcenější vlastností zaměstnance II.
 2. Proč nyní mlčí

Loajalita je nejcenější vlastností zaměstnance. Schopnost ji vynutit.

 1. Žijí v naší paměti

Hadronový reaktor už bude brzy hotov.

 1. Krach

Nové posily závodu do nitra země.

 1. Výcvik teroristů

Nepřítele si je třeba pěstovat.

 1. Výchova dějinami stále aktuální

Opakovaní se událostí osvěžuje paměť. Tříbí se tím rozhodování.

 1. Navzdory teroru

Hadronové reaktory v rukou teroristů můžou napáchat nedozírné škody.

 1. Rovnoprávnost žen a boj za mír nelze oddělovat

Strategie přejmenování starých nerovností do nových termínů.

 1. Místo faktů smyšlenky

Eliminování nepřítele jeho integrací.

 1. Dvojí mer

Takzvaný metr aktivní a takzvaný metr pasivní.

 1. Za likvidaci všech forem hospodářského kolonialismu

Staré přísloví: Dvakrát měř, jednou řež.

 1. Jaké strukturální změny?

        Staré přísloví: Starého psa novým kouskům nenaučíš.

 1. Komu se nechce

Tomu tam pomůžeme. A když ne my, tak oni určitě.

 1. Setkání se systémem

        Nenech oběť vydechnout, nezmůže se na odpor.

 1. Společná experimentální základna

Inovace v oblasti manuální a pomocné práce.

 1. Velká budoucnost vesmírných stanic

Vyvolání modelových situací jako příprava na složité budoucí problémy.

 1. Pravdivý odraz přítomnosti

Minulost dolovaná ze starých pomocných aparátů.

 1. Není místa pro sebeuspokojení

Stavba kosmických lodí, nutný předpoklad korporátního úspěchu.. 
192. Koordinace

        Agrese

Šok. Výzkum odporuje prožívané skutečnosti.

 1. Zákeřní poslové smrti

Pokusy se vymykají kontrole jen ve výjimečných případech.

 1. Iluze odkrytá jedním logickým úskokem: Zpětnou vazbou.
 2. Nástroj

Iluze odkrytá jedním logickým úskokem: Kritickým postojem.

 1. VEŘEJNÁ DISKUZE

Demokracie a její formy v pokročilém stádiu kapitalismu.

 1. Smysl pro realitu

Jsme sami! Jsme sami! Jsme sami!

 1. Usmíření je šancí ne iluzí

Vzdejte se, nic se vám nestane.

 1. Setkání

Námět na film: Nejdojemnější chvíle potkávají člověka, když to nejméně čeká.

 1. Přemýšlet se vyplácí

Symposion,základní jednotka disciplinárního uspořádání.

 1. Soustřeďme síly k uskutečnění programu přestavby společnosti

Staré se hroutí, je třeba pomoci novému na svět.

 1. Bílý čtverec na maketě

Nové formy umění postavené na základech černého čtverce.

 1. Vyhlídky

Dopolední výcvik. Odpoledne si prohodí role.

 1. Evropu obchází strašidlo

Říká se, že strašidla neexistují. Nikdy neodešla.

 1. Devastace, fikce, zadluženost…

Pravda odhalená ekonomům až po smrti.

 1. Boj nebo soutěž?

Pravda odhalená mrtvolám až po smrti.

 1. Budoucnost plná problémů

Pravda odhalená ještě nenarozeným.

 1. Doba kardinálních proměn

Evolučně nemožné se stává skutečností.

 1. SHNIJEME?

Ještě nepochopené evoluční procesy I.

 1. Nelze se vracet

Ještě nepochopené evoluční procesy II.

 1. Chyba

Ještě nepochopené evoluční procesy III.

 1. Změna systému

Stavba kosmických lodí navozuje dojem, že se jedná o únikovou strategii, ale nebojte se, mi           vás tu nenecháme.

 1. a pro lepší časy?

A když vás tu necháme, tak se tu nebudete mít špatně.

 1. Konečně sami, už tu nejsou ti otravní ostatní.
 2. Zvířata připravena!

Z nich si vemte příklad!

 1. Konzumní společnost cesta do záhuby

Guerillová válka bez jednoznačných vítězů.

 1. Na horizontu hoří, vyjímečný stav se stává běžnou záležitostí.
 2. Pohřební klid

Jste sami! Jste sami! Jste sami!

 1. Řada podmínek

Kdyby nebylo tamto, nebylo by ani toto. Vice versa.

 1. Trh už nikdo nezastaví

Párty začala, připojte se každý den od 6:00 symbolickým zvoláním hurá.

 1. Stát versus trh

Párty pokračuje, připojte se každý den od 18:00 symbolickým zvoláním hurá, pak můžete jít domů.

 1. Pravda odhalená kolemjdoucím mimochodem.
 2. Konec monopolu

Pravda, kterou se nikdo nikdy nedozví.

 1. Konzervované okamžiky

Muzeum obětí.

 1. Na horizontu hoří, co je to vyjímečný stav?
 2. ptydepe

Je třeba nastavit procesy tak, aby se neopakovala pochybení vlastní některým nastaveným procesům.

 1. Problém kvadratury kruhu

Některé procesy jsou nastaveny špatně, je třeba je nastavit znovu a lépe.

 1. Minulost překryla přítomnost

Šipka času a její nevyspitatelná a rozverná škodolibost.

 1. Konec éry schizofrenie

Od teď už bude všechno v pořádku.

 1. FRONTA NA BUDOUCNOST

Na druhé straně čeká jiný svět, stačí jeden podpis a spása je zaručena.

 1. Šance pro všechny

Radost z vítězství pro nikoho.

 1. Jednosměrná ulice nejde za žádných okolností projet z druhé strany.
 2. Obousměrná ulice je určena pro průchod oběma směry.
 3. Fatalita výrobních procesů I.
 4. naděje pro budoucnost

Fatalita výrobních procesů II.

 1. Fatalita výrobních procesů III.
 2. naděje pro budoucnost

        Rychlejší a přesnější zbraně.

 1. Většinou souhlas s výrobou zbraní

Mír se nedá postavit na produkci mírového zboží, to by postrádalo logiku I.

 1. Nikdo není sám, a když se tak cítíš, přijdeme za tebou.
 2. Mír se nedá postavit na produkci mírového zboží, to by postrádalo logiku II.
 3. Absolutní pravda

I ty se staneš komoditou a tvoje vztahy budou také komodifikovány!

 1. Absolutní pravda konstruovaná na základě dokola opakovaných drobných lží.
 2. Potrava pro globální tok kapitálu I.
 3. Potrava pro globální tok kapitálu II.
 4. Melanom, cesta do vesmíru zdarma.
 5. Drobné radosti proleteriátu I.
 6. Drobné radosti proletariátu II.
 7. VÁŠ NEJLEPŠÍ TAH NA KAPITÁLOVÉM TRHU

        STOCK-LIST

Kůň, nejvěrnější přítel člověka.

 1. Slepice, nejvěrnější přítel člověka, který nikdy nezklame.
 2. Volnost, rovnost, bratrství …

Věrnost ideálům revoluce, ať už je ukradl kdokoliv.

 1. Nezaměstnanost

Člověk a jeho selhání před tváří všehomíra.

 1. Privatizace bez narkózy

Člověk a jeho velké vítezství nad všehomírem.

 1. Trh životní prostředí neochrání

Mimézis, co se ještě hodí k posílení narcisismu.

 1. Předměty se “smrskávají”

Přírodní zákony vystavené “tržním” principům.

 1. Nepokoje

Chtějí zaplatit? Nikomu nic nedáme zadarmo.

 1. Boj o spravedlnost nekončí

Komodifikace všeho už zvítězila na 89%.

 1. MĚSÍC ZADARMO!!

Komodifikace všeho už zvítězila na 90%.

 1. Mikrokosmos a makrokosmos v dialektickém vývoji spotřební společnosti.
 2. Blahopřejeme!

Jsi vyjímečný a proto si byl vybrán na nebezpečnou misi zachránit lidstvo I.

260 chytře vsadil na evoluci

Sexuální praktiky dovedené k naplnění všech libidózních představ.

 1. Základní stavební kameny a tekutiny.
 2. Umělý mozek se dovede učit

Kopulace jako inovativní výrobní princip.

 1. Stroje chytřejší než lidé?

        Sexuální praktiky inspirované lidskými.

 1. Darwinův zlý sen o světě ve 21.století

Sexuální ponižování.

 1. Sex

Násilné sexuální praktiky jsou přesným obrazem většiny kapitalistických aktů.

 1. Nezdokuntovatelné zločiny kapitálu a jeho přisluhovačů.
 2. ZDARMA!

Jsi vyjímečný a proto si byl vybrán na nebezpečnou misi zachránit lidstvo II.

 1. Odhady budoucího stavu světa jsou pravidelně nepřesné

Kapitál a jeho prognostické schopnosti.

 1. Třetí svět nový světový řád příliš neocenil

Vydíráním nelze získat důvěru a peníze na uplácení jednou dojdou.

 1. Akumulace kapitálu I.
 2. Naděje na rychlý konec války klesají, trhy padají

Akumulace kapitálu II.

 1. Akumulace kapitálu a masochismus.
 2. Svobodný člověk má možnost volby v každém dějinném okamžiku I.
 3. Vzdejte se, nebo zemřete

Svobodný člověk má možnost volby v každém dějinném okamžiku II.

 1. Pohonné hmoty budou snadno dostupné a obnovitelné.
 2. Virtuální realita brzy nahradí sektor unavených služeb.
 3. Hodnota akcií stále roste, vydali jsme se správnou cestou.
 4. Finanční portfolio plné balíčků zaručujících neustále rostoucí zisk.
 5. pracovat až do smrti

Právo na práci pro všechny.

 1. I ty budeš mít jednou spokojený a spravedlivý život I.
 2. Nový impulz pro hypotéky

I ty budeš mít jednou spokojený a spravedlivý život II.

 1. Hypotéka: dnes i pro méně majetné

I ty budeš mít jednou spokojený a spravedlivý život III.

 1. Bojuj a nakrm

Strategie přežití je základním axiomem lidských tlup.