Dějiny jsou možné

objekt, instalace, tisk na plexi, hliníková trubka, 500x41cm, 2018
vytvořeno pro výstavu Wer war 1968?, Nordico Stadtmuseum, Linz (kurátoři: Hedwig Saxenhuber a Georg Schoellhammer)

Jaké algoritmy spoluvytvářejí lidskou společnost? Jaká komplexita vstupů a interakcí?
Harun Farocki ve svém slavném vidoeseji dochází k závěru, že historie je možná
a ta se vrací jako moebiova smyčka. Jeho postřeh se týká filmu a jeho schopnosti zpřítomnit minulé události po druhé. Portrétovaná minulost mluví o současnosti a její další budoucnosti. Jestliže v minulosti jsou zaseta semínka změn, mohou vyklíčit při tom druhém zpřítomnění, vláhu dodá vůle ke změně. Naše jednání je determinováno algoritmy vlastní lidskému jednání. Jejich interakce vytváří nepředvídatelné dopady. V rázových vlnách se opět zpřítomňují a v nových interakcích se dožadují realizace. Nastane tak bifurkace projekce minulosti. Dějiny jsou možné.

skript:

Alexander Dubček si podává ruku s Leonidem Brežněvem.

V Československu jsou vyhlášeny parlamentní volby.

v Anglii horníci jednají o podmínkách uzavření posledního uhelného dolu v Black County.

Jedna ze stran vietnamsko-americké války ohlásila vítězství v bitvě o Khe Sahn.

Spojené státy přestaly bombardovat svými přebytky Vietnam.

Kapitál se odpoutal od zlata. Zlato zůstalo kapitálem.

Moorův zákon je porušení Murphyho zákona. Všechno bude lepší a lepší.

Začala masivní redistribuce vlastnictví.

Socialismus odhalen jako státní kapitalismus.

Socialistická vláda konsolidovala a vytvořila první kybernetický stát, univerzální příklad třetí cesty, zázrak.

Kybernetika zahrnuje studium zpětné vazby, černých skříněk a odvozených konceptů, jako jsou komunikace a kontrola v živých organizmech, strojích a organizacích včetně jejich sebeorganizace.

není žádná alternativa je slogan v politickém boji.

Další státní převrat podporovaný Centální zpravodajskou agenturou USA.

Prosazují se pouze alternativy, pud smrti hledá nové cesty jak se naplnit.

Zánik a nový počátek

Hledá se název pro nové společenské zřízení a uspořádání

Gustáv Husák hovoří o lepší budoucnosti pro všechny.