Jarmark umění
série 106 maleb na plátno, různé velikosti, akryl, plátno, tisk na vinyl, 2023

————————————————————————

A,C,D
1-4/4, 1-10/10, 1-10/10
1703.49, 0908.50, 0908.50
Návod na umělecké dílo vyjadřujícího naši epochu (Filozofii doby, slovy A. Gramsciho).
Akrylová malba na plátně a UV tisk na vinyl
50x70cm, 2023
1. Médium musí být přístupné a dostatečně konformní.
2. Médium musí být konvenční a zároveň tajemné.
3. Použité formální prvky, mohou být pokleslé, médium jim propůjčí vznešenost.
4. Vždy je třeba deklarovat, že se jedná o umělecké dílo.
5. Modus operandi je založen na důsledném individualismu.Divák by měl mít dostatečný prostor pro takovou identifikaci.
6. Divák by měl věřit, že se účastní něčeho většího, co ho přesahuje.`7. Práce by měla nechávat dostatek prostoru pro vzpurné myšlenky. (kolik status quo dovolí)
8. Kontemplace by neměla v žádném případě blokovat komodifikaci.

Rozšířená popiska obrazu je v angličtině, lingua france světa umění. Mateřský jazyk autora je přítomen pouze na rubu obrazu, jako výraz podřízenosti vyššímu řádu, ale také jako výraz péče o lokální konzumenty umění.

————————————————————————

B
1-12/12
1504.49
Umělecké dílo vyjadřujícího naši epochu (Filozofii doby, slovy A. Gramsciho).
Akrylová malba na plátně a UV tisk na vinyl
30x25cm
2023
Tento obraz je určen k přímé konzumaci.
Plátno bylo zakoupeno v obchodním řetězci Lidl,
Podle jejich firemní politiky je zárukou kvality a skutečné péče o zákazníky, ale i o zaměstnance.
Všechny jejich ceny jsou férové.
Motiv na obraze je závažný, v naší liberální společnosti velmi důležitý.
Vyjadřuje přesvědčení, co je to svoboda a připomíná, kde žijeme, a čemu a kde se máme poklonit.
Rozšířená popiska obrazu je v angličtině, lingua france světa umění. Mateřský jazyk autora je přítomen pouze na rubu obrazu, jako výraz podřízenosti vyššímu řádu, ale také jako výraz péče o lokální konzumenty umění.

————————————————————————

E
1-10/10
0408.50
Poučení z umění I.
Akrylová malba na plátně a UV tisk na vinyl
40x50cm
2023
Co přesně zobrazují tyto obrazy? Ukazují v jejich existenci obsažený rozpor: je kultura ideologickým produktem kapitalismu nebo naopak jeho kritickou alternativou? Jestliže je produktem kapitalistické kultury, tak jeho rolí je zakrývat a zamlžovat její podstatu založenou na komodifikaci a k tomu funguje jako kompenzace jejích sociálních patologií.
Alternativa naopak předpokládá, že se umění interpretuje jako kritika kapitalistické kolonizace sociálního života a vytváří tak sféry mimo kapitál. Taková výjimka může přežívat na jeho okraji bez povšimnutí, ale nemělo by to diskvalifikovat jeho kritický význam. Odpor umění vůči své komodifikaci je proto udržován jako nářek.
Rozšířená popiska obrazu je v angličtině, lingua france světa umění. Mateřský jazyk autora je přítomen pouze na rubu obrazu, jako výraz podřízenosti vyššímu řádu, ale také jako výraz péče o lokální konzumenty umění.

————————————————————————

F
1-10/10
0508.50
Poučení z umění II.
Akrylová malba na plátně a UV tisk na vinyl
50x70cm
2023
Co přesně zobrazují tyto obrazy? Ukazují rozpor v jejich existenci obsažený, založený na předpokladu, že komodifikace je úhelným kamenem naší kultury. Autonomní umění je umožněno komodifikací, která ho osvobodila od závislosti na církvi, státu nebo od jiných forem mecenášství. Neurčitost konečného vlastníka do jisté míry osvobodila od účelu a hodnoty diktované někým jiným. Autonomní umění je tak ornamentem kapitalistické kultury. Na druhé straně je možné říci, že autonomní umění je rozvinutým kapitalismem zcela zničeno. Komodifikace jako obecný princip společnosti, redukuje všechny hodnoty na směnnou hodnotu, včetně hodnoty umění, a tím ničí autonomii umění. Kapitalistická kultura je v důsledku toho smrtí autonomního umění.
Rozšířená popiska obrazu je v angličtině, lingua france světa umění. Mateřský jazyk autora je přítomen pouze na rubu obrazu, jako výraz podřízenosti vyššímu řádu, ale také jako výraz péče o lokální konzumenty umění.

————————————————————————

G
1-10/10
0608.50
Poučení z umění III.
Akrylová malba na plátně a UV tisk na vinyl
70x50cm
2023
Ve společnosti, v níž dominuje komodifikace, se vše, co je vůči ní vnější, stává marginálním, podléhá společenské irelevanci nebo teprve čeká na svou komodifikaci. Umění je jak zbožím, tak produktem kapitalismu, jeho ideologií, tak i jeho kritikou. Umělecké dílo je zhmotnělým rozporem. Komodifikace je podmínkou možnosti autonomního umění ale i podmínkou jeho nemožnosti. Umění kritizuje lež, implicitně obsaženou ve zboží, že směnná hodnota je jedinou možnou hodnotou.
Rozšířená popiska obrazu je v angličtině, lingua france světa umění. Mateřský jazyk autora je přítomen pouze na rubu obrazu, jako výraz podřízenosti vyššímu řádu, ale také jako výraz péče o lokální konzumenty umění.

————————————————————————

H
1-10/10
0708.50
Morálka a její estetika
Akrylová malba na plátně a UV tisk na vinyl
70x100cm
2023
Tyto obrazové série byly vytvořeny technikou patinování. Jedná se o imitaci omšelého, zašlého povrchu svědčící o stáří předmětu. Nejčastěji se užívá při falzifikaci artefaktů nebo při kašírování kulis filmové a televizní tvorby. Autor studoval několik let malbu na pražské akademii, ale daleko déle pracoval jako patinér pro mezinárodní, většinou americké, britské a francouzské filmové produkce. Nejčastějším jeho úkolem bylo vytváření realistických imitací věkem sešlých a špinavých povrchů. Spolu s požadavky na vysoký stupeň realismu, filmový producenti přinášeli i specifickou morálku, založenou na individuálním úspěchu, pomocí které motivovali své východoevropské pracovníky k lepším výkonům.
Rozšířená popiska obrazu je v angličtině, lingua france světa umění. Mateřský jazyk autora je přítomen pouze na rubu obrazu, jako výraz podřízenosti vyššímu řádu, ale také jako výraz péče o lokální konzumenty umění.

————————————————————————

I
1-10/10
0808.50
Magický fetiš
Akrylová malba na plátně a UV tisk na vinyl
110x90cm
2023
Můžeme se domnívat, že abstraktní či nadsmyslová smyslovost umělecké dílo ozvláštňuje, vytváří jeho svébytnost a autonomii, a že tím popírá univerzalizující logiku směnné hodnoty. Autonomní umělecké dílo se podobá magickému fetiši tím, že odhaluje to, co kapitál potlačuje. Tedy to, že vše nelze redukovat na směnnou hodnotu. Autonomní umělecké dílo není proto pouhým archaickým pozůstatkem, ale spíše rozporem produkovaným kapitalismem, odhalujícím jeho hranice.
Rozšířená popiska obrazu je v angličtině, lingua france světa umění. Mateřský jazyk autora je přítomen pouze na rubu obrazu, jako výraz podřízenosti vyššímu řádu, ale také jako výraz péče o lokální konzumenty umění.

————————————————————————

J
1-10/10
0908.50
Absolutní umělecké dílo se setkává s absolutním zbožím I.
Akrylová malba na plátně a UV tisk na vinyl
100x120cm
2023
Je-li autonomní umění zhmotnělým rozporem komoditních forem, je v rámci téže kultury plné potenciálu. Na nové formy komodifikace se je třeba dívat jako na podřízené novým formacím autonomního umění. A naopak nové formy umění je třeba zkoumat jako rozpory nových formací komodifikace. Mnoho otázek se tím vyřeší.
Rozšířená popiska obrazu je v angličtině, lingua france světa umění. Mateřský jazyk autora je přítomen pouze na rubu obrazu, jako výraz podřízenosti vyššímu řádu, ale také jako výraz péče o lokální konzumenty umění.

————————————————————————

K
1-10/10
0908.50
Absolutní umělecké dílo se setkává s absolutním zbožím II.
Akrylová malba na plátně a UV tisk na vinyl
120x100cm
2023
Umělecké dílo trvá na sobě samém jako na něčem, co je autonomní, a co tedy nelze redukovat na jeho komodifikaci. Umění je tak stále více v nesnázích a neschopné se zabývat něčím jiným než samo sebou. Zároveň tím a o to více sleduje logiku komodifikace. Nevědomost čistého umění o jeho spjatosti s komodifikací je ideologická, tedy když spojení popírá nebo když si spjatost špatně představuje. Umělecká díla, která nejsou redukována pouze na komodifikaci nebo jsou s ní jsou dokonce ideologicky v konfliktu, budou komodifikována v budoucnosti. Není možné takové otázky ignorovat ani se jim vyhnout.
Rozšířená popiska obrazu je v angličtině, lingua france světa umění. Mateřský jazyk autora je přítomen pouze na rubu obrazu, jako výraz podřízenosti vyššímu řádu, ale také jako výraz péče o lokální konzumenty umění.

Fotografie: xy

Fotografie: xy