Když John Wyatt sestavil svůj spřádací stroj a zahájil tak průmyslovou revoluci 18. století, neupřesnil, že stroj měl pohánět osel. a přesto stroj spouštěl opravdu osel

instalace, 64 čb fotografií, závitové tyče, klipsy, 250x250cm, 2012

Název díla je vyjmut z Kapitálu od Karla Marxe. Tam kde Adam Smith vidí nástroj účastnící se harmonie světa, připodobňující přírodu, Marx staví stroj a jeho mechanismus jako prostředek instrumentalizace člověka. Imaginární stroj vybudovaný v umělcově ateliéru je se rozhýbal jako karikatura technologie „osvobozující“ člověka od zotročující práce.

Instalace na výstavě „Des fissures dans l’archive”
v Maison populaire, Montreuil, Paris, 2023

Fotografie: Aurélien Mole