Modely vesmíru

video esej, 2’00“, 2009

Film je vytvořen jako studie promýšlející funkci specifického kulturního žánru: uměleckých výstav. Vznikl z diskuzí okolo přípravy výstavy Manifesty 8 v Murcii. Autor jako člen kurátorského kolektivu vytvořil statement, ve kterém se pokusil shrnout dosavadní přístup a interpretaci výstav jako modelování světa, nástroje promýšlení lidských dějin a budoucnosti. Naznačuje v něm metodologickou otevřenost, interdisciplinaritu a propojení s poetickými analogiemi. Lidské komplexní aktivity odehrávající se v čase, jako je zahradničení, budování měst nebo vědecké přístupy mu nabídli kognitivní nástroj pro vytváření a čtení dočasných prostorových útvarů ustálených do současných výstavních forem.

Skript:

Zajímá mne výstava jako model světa, a ten může mít různé podoby:

Model vesmíru jako společnost, jak je organizován lidský svět, kde jednotlivé entity spolu kooperují nebo spolu soutěží.

Model vesmíru jako ústava, kde každý ze zúčastněných sepíše vlastní paragraf společné ústavy, pravidel a práv společného soužití

Model vesmíru jako mozek, kde jsou vztahy definovány interakcí jednotlivých částí a prolínáním měřítek

Model vesmíru jako proces myšlení, kde linie nacházejí spojení s jinými liniemi, tvoří uzly a z nich vycházejí další linie.

Model vesmíru jako knihovna, kde jsou jednotlivé police knihovny rozděleny podle témat a odpovídají různým druhům vědění.

Model vesmíru jako kniha, kde členění jednotlivých kapitol větví proud textu do nečekaných souvislostí.

Model vesmíru jako matematická úloha, na jejímž konci nečeká výsledek, ale neřešitelný paradox.

Model vesmíru jako stroj, který produkuje jistotu kontinuity pro své soukolí.

Model vesmíru jako zahrada, ve které se dá zabloudit a nikdy najít východ.

Model vesmíru jako lidské tělo, ve kterém orgány vyplňují každý směr a mají svou funkci podřízenou celku

Model vesmíru jako divadelní hra, kde divák prochází různými stupni empatie a poučení.

Model vesmíru jako archeologické pole, kde doplňování neúplných částí rekonstruuje a vytváří nové celky

Model vesmíru jako slovník, kde je vše rozděleno podle hesel a srovnáno podle abecedy.

Model vesmíru jako město, postavené na ruinách starších měst

Model vesmíru jako příběh, vyprávěný na pokračování

etc