Módy produkce, 2017

Teze o Feuerbachovi přečtené znovu s pomocí vizuálních motivů a selekce, 2017

Konec historie v Československu, 2017