Pracovní postup
SD, digitalizovaný 16mm film, 9:30, 2004
Ve filmu se autor odkrývá několik obsahových rovin najednou. První rovinou je pokus o autonomní pohled do nedávné minulosti. Záběry 16.mm filmů pocházejí z bývalého socialistického Československa a byli nalezeny různými způsoby na inzerát. Na základě archeologických metod autor hledá mimo ideologický obraz, který by nebyl formován pohledem žádné instituce a jejími mocenskými sítěmi. Druhý pohled je zápasem o formu filmu. Pokus otevřít intence a tvůrčí autorské možnosti divákům v takové míře, aby byli schopni rozpoznat drobné manipulace a triky používané při tvorbě pohyblivého obrazu.