Rozprava
slideshow / full HD video a tisk,  česká verze, 2008

Scénář ekonomické reformy připravený Federální vládou Československa v roce 1990 se stal hlavním dokumentem projednávaným v tehdejším Federálním shromáždění. Hlavní metaforou popisu blízké budoucnosti se tak stal scénář. Během rozpravy se poslanci zabývali  tím kdo je režisérem, kdo bude hrát jednotlivé role a  jakou bude mít divadelní nebo filmové představení strukturu a konečně jaký bude mít úspěch u publika. Nezanedbatelným rysem rozpravy byla i neustále zdůrazňovaná radikalita scénáře jako důležitý rys budoucích reforem. Reformní étos ovládl poslance napříč stranami. Formy popisu naší skutečnosti a budoucnosti odpovídají formám dobové představivosti a převládajícím způsobům zobrazení.