Sbližování nekonečných posloupností

full HD video, 6:29, 2015

Poznámky k práci:
Vize blízké budoucnosti. Dokumentární popis viděný z budoucí pozice. Blízká budoucnost jako minulost. Socio-fiction dokument.
Práce je založena na několika předpokladech. Jedním z nich je přesvědčení, že se nám nedaří vymanit z určitých vzorců a schémat ve vztahu k odlišnému. Vylučovaní je praxí dneška. Dalším předpokladem je, že budoucnost je reprezentovaná antropocentrickým pohledem na svět. Vidíme svou vlastní budoucí bídu, ale hlavně technologický pokrok. Ten ale není naším vlastnictvím, není naším vítězstvím, nevíme kam vede, jsme jen aktivní součástí šipky času a sledu událostí. Jiným předpokladem je, že se od základu proměňuje reprezentace reality. Nekonečný nárůst dat a dokumentů vytváří nové podhoubí vědomí. S tím se pojí poslední předpoklad s dvojitým otazníkem. Je možné takový nekonečný počet signifikátů zrušit? Protrhnout bludné nekonečno jazyka?
Volně na motivy novely “Eden” Stanisława Lema, lvovského rodáka, který ve své knize popsal nehodu výzkumné rakety na cizí planetě, na které astronauti nebyli schopní pochopit vůbec nic. Neschopnost posoudit sociální strukturu objevené společnosti, zhodnotit civilizační stupeň vývoje a technologického pokroku mimozemských tvorů, vede k jejich závažným omylům a nevědomým morálním selháním. Zajímal mne tento moment, kdy se rozpadá univerzalismus vystavený radikálně odlišnému a ukazuje se tak, jako nedostatečně univerzalistický koncept.
Imaginace práce s historickými dokumenty. Archeologie budoucnosti.
Dokumenty, kresby a fotografie použité ve videu pocházejí z různých veřejných otevřených zdrojů a slouží jako základ pro přetvoření a novou montáž …

Skript:

Věc: Dopis
Nestojím nikomu tváří v tvář, nepotkáme se ani v čase. Nevadí, dopis je postačující, ať už dopis znamená cokoliv. Popis. Nejde o nic statického, vždy je vše v procesu. A to je tedy moje pozice. To jsem asi já. Ne nutně člověk. Dočaná identita. Identita jako proces.Dokumentů je mnoho, jejich pravost lze zpochybnit. Co s nimi?
Nečitelné
Věc: Zpráva: Po útoku na posádku plošiny, ochranka zastřelila a spálila útočníka, který neoprávněně vstoupil na pracovní plošinu. Podle interních nařízení společnosti, je každý, kdo se pokusí překročit řádně označenou hranici, eliminován. V případě nešťastného úmrtí je pak mrtvola řádně a se vší důstojností spálena v kotli na odpad, umístěné ve spodní části plošiny. Samozřejmě po provedení řádné pitvy odborným a vyškoleným personálem anebo v zastoupení, neníli to možné.
Věc: Svědectví: Podle službu konajících dělníků, zahlédli narušitele stojícího na nedaleké vyvýšenině, podle všeho nezákoně pozorující vrtnou soupravu. Pokřikem se pokoušeli vetřelce zahnat. Nereagoval a pomalu se blížil k bezpečnostní hranici pracovního prostoru. Narušitel aktivoval bezpečnostní systém a ten přivolal ochranku. Zástupce velitele, který měl zrovna službu, vhodným verbálním upozorněním na ohrožení života, se snažil vetřelce zahnat. Po té co narušitel překročil vnější bezpečnostní okruh, vystřelil zástupce několikrát pod jeho nohy. Vetřelec zaváhal a působil jako by chtěl skočit. Zástupce velitele neměl jinou možnost, než narušitele několika dobře mířenými ranami skolit. Ohledání eliminovaného provedl zástupce velitele sám, svědci byli dva dělníci z pracovní plošiny, jména nečitelná.
Věc: Internal Autopsy protocol:Vzhledem k tomu, že lékař přidělený na plošinu ještě nenastoupil svoji službu, pitvu provedl vyškolený zdravotník, vrtný technik, nečitelné.  Poté co mrtvola začala zapáchat, bylo přikročeno k urychlené improvizované pitvě. Kontaktované vedení doporučilo kontaktovat PR oddělení pro styk s neinterními, nečitelné
Věc: Závěr: Nečitelné.
Navrhovaný postup pro další možné narušitele: Nečitelné
Věc: Záznam z pitvy: Tady je podrobnější popis. Jsou tam orgány, o jejichž funkci nemám potuchy. Má to míchu, ale v lebce; v té malé lebce není mozek. Totiž… cosi tam je, ale každý anatom by mi řekl, že jsem nedouk, kdybych se mu pokoušel namluvit, že je to mozek… Jakési žlázy, ale jakési vstřebávací – a mezi laloky plic – má totiž – troje plíce – asi. Něco, co se mi moc nelíbilo. Dal jsem si to do lihové lázně, ještě to mám. Zápach není nepříjemný, ale taková hora masa…Nečitelné
Věc: Interní příručka:Postup práce, dekompozice biologického materiálu.
Největším problémem s biologickým materiálem je skladování. Biologický materiál vyžaduje koncentraci technologických prostředků, energie a vyškolených specialistů. Zároveň je nutné zajistit bezpečnost práce s jeho nakládáním a ostrahu chránící technologický komplex před vnější kontaminací.
Veškeré provozy je nutné uchovávat v aseptické čistotě a jistém pracovní podchlazení z důvodu degradace organické hmoty. Nečitelné
Věc: Hlášení: Můj dotaz a návrh je následující: Nečitelné, podpis zamazán
Kladení pastí
Nečitelné
Regule pro opuštění chráněného prostoru: Doporučení postupu při kontaktu s kýmkoliv a čímkoliv co nevykazuje žádné podobnosti s oficiálně potvrzenými entitami./oficiální seznam a vysvětlení neautorizovanými entitami viz paragraf VIII, oddíl 234 Oficiálních doporučení/
Nečitelné