Sclerosis multiplex
série 10 asambláží ve vitrínách, 100x70cm
kombinovaná technika na plexiskle, 2024

V historických záznamech je nesčetně svědectví o tom jak se lidstvo vzpírá nejen vše prostupující vesmírné entropii ale také, jak je možné se organizovat a jinak s obranou experimentovat. Nejedná se o přímočarý vývoj, ale přerývaný pohyb. Mnohá politika vedená touhou eliminovat utrpení a nerovnosti v sobě skrývá svůj stín a zárodek svého selhání. Můžeme to nazvat chronickou autoimunitní reakcí komplikující zdánlivou jednoznačnost takového boje. Slovo skleróza odkazuje k čerstvým zraněním a jizvám, které ho provází. U roztroušené sklerózy se dokonce mohou vyskytnout prakticky jakékoliv neurologické symptomy. Často přecházející v neschopnost účinně aplikovat předchozí výdobytky a znovu je adaptovat. Něco z nabytých zkušeností se uchová v podobě artefaktů a některé i v podobě dokumentů. Materializovaná paměť nabízí, kromě distanční a spektakulární podívané, rezervoár referenčních vzorků, otevřených pro další modifikace a aktualizace. Tváří v tvář představám současníků o nevyhnutelném armagedonu, co dává smysl při další autoimunitní reakci, kterou zřejmě procházíme? Jednou z možných odpovědí je umění, produkující obrazy otevřené k porozumění. Tedy jeden z mnoha pokusů o zachycení jemných vibrací zjitřených emocí na této planetě. Není to mnoho, ale také to není nic.

Fotografie: Jonáš Verešpej a xy

Způsoby nazírání:

1. Votivní tabulky, Pentecophia u Korintu, 580 př. n. l.
2. Kylix (typ C), malíř Douris / Gettyho muzeum, 470 př. n. l. / 2002 n. l.
3. Fragmenty mramorového plánu antického Říma, Gianbattista Piranesi, 1756 n. l.
4. Lapidárium, Muzeum starožitností J. J. Winckelmanna, Terst, 1843 n. l.
5. Faksimile poznámek, Green Box, Marcel Duchamp, 1934 n. l.
6. Arbeitsjournal, 15. června, Bertold Brecht, 1944 n. l.
7. Spáči, Konfrontáž, Jiří Kolář, 1952 n. l.

A
Schéma bořivé produkce
Schéma rozkládající produkci uměleckého díla ve službách subjektů jejichž primárním cílem je generování zisku. Byl nakreslen Bertoltem Brechtem, v době nástupu zvukového filmu, dlouho před existencí streamovacích TV kanálů.

B
Dvě opice v řetězech
Není snadné vidět otrockou práci například ve svých vlastních botách, které máme na nohou nebo v jídle, které každý den jíme. Je možné ji zahlédnout v podívané nebo dokonce zobrazenou v uměleckých dílech? Nakolik je to průkaznější?

C
Co nás učí násilí
Nejen kolonizovaný intelektuál se od svých pánů naučil, že jedinec se musí umět prosadit. Doslova mu je vtlučena do hlavy představa společnosti jako sdružení nezávislých jedinců, z nichž každý se důsledně zavírá, buď do své subjektivity, do svého bohatství nebo do svého myšlenkového světa.

D
My chceme světový mír anebo oni chtějí světový mír
Jednotlivým událostem je přisuzován různý význam, podle toho jaké tendence ve výkladu převládají. Tendence jsou výsledkem politických zápasů. Propaganda pracuje vždy na plné obrátky, bez ohledu na představivost jednotlivců.

E
Kupecké divadelní schéma
Jednotlivé časové figury ukazují Kapitál vystupující jako Kupec. Vynakládá peníze na nákup spotřebního zboží nebo zálohuje peníze na nákup pracovní síly. Řídí se jediným pravidlem, nikdy se nerozloučí s penězi, pokud za ně nedostane ekvivalent. Produkce se opakuje, v zákulisí se hromadí další a další peníze.

F
Politika estetiky a estetika politiky
Schéma se skládá ze tří duchampovských ready-madů, francouzského okna “Waterloo”, zamřížovaného okna “Habsburgské zátiší” a balkónku “Čerstvě natřeno”. Ve spodní části schématu jsou účastníci výtvarného kroužku protestující proti svému reformistickému vedení.

G
Velká dílna světového systému
Chudoba zemí na periferii není způsobena tím, že nejsou ještě integrovány do světového systému a nemohou tak participovat na společném bohatství. Ony jsou už dávno integrovány, ale do již hotového sytému založeného na strukturálních nerovnostech, kde jedni těží z druhých.

H
Doba nedostupných úvěrů
Otázkou není jestli je družstevní sdílení spravedlivější než jiné ekonomické modely, protože nesporně je, ale jakou hraje roli v divokých kapitalistických společnostech. Je to nejspíš jeden z mála způsobů jak se dostat k úvěru v těžkých časech. Družstva tyto období pomohou překlenout, aby byly opět vytlačeny ze světového finančního systému.

I
Soukromé vlastnictví a jeho proměna v komunální luxus
Jak velký může být rozdíl v soukromém vlastnictví mezi jednotlivci? Víme ze současnosti, že takový rozdíl může být nesouměřitelný. Jsou nároky feudálního typu vlastnictví oprávněné? Současní miliardáři tvrdí že ano, jejich vlastnická práva jsou dokonce nedotknutelná v republikánských zřízeních. Jejich zájmy hájí většinou lidé z nižších tříd.

J
Abstraktní oko kapitálu
Kapitál sám o sobě je pohyblivým rozporem v tom, že tlačí na zkrácení pracovní doby na minimum, zatímco na druhé straně pracovní dobu vydává za jediné měřítko a zdroj bohatství. Původní počítací, inteligentní stroje jsou implementací analytického oka továrního mistra. Od počátku byly příbuzné Benthamovu panoptikonu, jako nástroje dohledu a měření práce zároveň. Věk umělé inteligence v tomto není jiný.