Teorie práce

full HD video, 15’47, 2007

Starting point of newest film i found in one Czech architectural magazine, where was describes new headquarters of Czechoslovak business bank. This building represent global advance in the Trade. In the commentary was put emphasis to structure of this building like instrument to reform whole institution. It was formulation, which turn my attention to question, if if possible to thing by this way. It’s possible build house like instrument of reform of the institution? My research last three months was concentrated to this focus. The film is artistic result of it.

Script:

Popis scény:
stůl, židle.
B sedí za stolem.
pozadí: jednoduché tmavé.
prostor scény je vymezen jednoduchým bílým pozadím utápějícím se ve stínu.

Na stole jsou noviny, sešit,papír pravítko a tužka.
pohledy kamery:
jeden celek
detail tváře
pohled na stůl
pohled přes rameno
pohled v detailech na stůl.

záběr na tabulku 1

Hlas mimo záběr:
Zkouška jedna, dva, jedna dva.
Ehm…Slyšíš?
Slyšíš.
poslouchej.
pomlka
Slyším.
Mluvím.
pomlka
Zaujmout správnou pozici se zdá být těžké.
Ehm..
Mluvím sám za sebe,  ale především někdo mluví skrze mne. Teď  nevím….
Jsem to já, nebo je to on. Já promlouvám skrze něj, nebo on promlouvá skrze mě, v každém případě je to otázka zaujmutí pozice.
pomlka
Když někdo hraje nějakou úlohu, samozřejmě předpokládá, že ostatní berou vážně dojem , který dělá. Chce aby byli přesvědčeni, že postava, která stojí před nimi, je skutečně nositelem toho, co v ní vidí ostatní.
Na scéně jsou tři postavy označené A, B a C.
V tuto chvíli promlouvá A:
pomlka
Začátek instruktážního filmu:

celkový pohled na scénu. B. sedí na židli za stolem.
střih, celkový záběr na B. Jízda kamery směrem k B. nebo záběr na celek/střih/detail tváře.

Hlas mimo záběr:
Dosud je jen málo známo, že předmětem jedné z nejstarších věd světa je rozpoznávání vlastností jedinců podle vnějších znaků, například tvar těla, hlavy, nosu, uší, barva očí, vrásky, pihy atp. Dnes je tato vědní disciplína tak rozvinutá, že dokáže s neobyčejnou jistotou stanovit pomocí půl milionu fyziognomických znaků všech 43 tisíc povahových vlastností i kompletní zdravotní diagnózu. Tyto znaky umožňují stanovit každému jeho optimální povolání i vzájemnou schopnost pracovat a jednat s ostatními.
pauza, kamera zůstává na B.
střih, tabulka 2

Hlas mimo záběr:
Ve čtvrtém poschodí je velká místnost nábytkem rozdělená na čtvercové segmenty o straně 270 cm. Po jedné straně místnosti je průběžné okno s výhledem do atria. Uprostřed jednoho segmentu je kancelářský stůl. Na stole je vedle počítače malý diář. Za stolem sedí B. Ozve se zaklepání. Do dveří vchází C. Je oblečena do tmavomodrého kostýmku.
C dojde ke stolu a zdraví: Dobrý den.
B bez pozdravu: Nesete ty papíry?
C je viditelně nervózní: Nenesu, jen bych vám chtěla něco říct.
B: Ale rychle, musím na jednání.
C spustí: Podívejte se, pracujeme spolu už tři roky a já bych se ráda posunula výš. Mám na to kvalifikaci.
B: Slečno C, o tom už jsme mluvili několikrát, jsem otevřený změnám a samozřejmě podporuji profesní růst svých kolegů, ale víte dobře, že konkurz…
C mu skočí do řeči: …no právě, konkurz. Udělal jste si z něj mocenský nástroj. U všech konkurzů sedíte vy, a jste to právě vy, kdo dává palec vždycky dolu.
B: V komisi nesedím sám, je nás tam pět, nezáleží to jen na mě.
C: Vymlouváte se, co proti mě máte?
tma bez přechodu
detail hlavy, činnosti jako škrtání, četba novin jsou buď pouze slyšet nebo vidět v detailních prostřizích.

Hlas mimo záběr:
Každá reforma musí začít na té nejelementárnější úrovni u zaměstnanců. Máme několik možností, co dělat: přeřadit je, vyhodit je, překvalifikovat je, nebo je povýšit. To jsou možnosti v rámci systému. Za předpokladu že stávající instituce nelze zničit nebo zrušit.
ne ne ne ne ne, to je blbost…
přeškrtne text
odmlka
Hlavním modernizačním pohybem, jeho ethosem je inovace, neustálý  pohyb, poučování se z chyb a jejich náprava. Racionalizace, která si je vědoma svých momentálních limitů ale věřící v nápravu, v budoucnost.
nenenenene, to je lepší, ale ne..
přeškrtne text
Instituce je třeba zničit…
začne si kousat nehet
zničit…
hmm
Správné instituce, které nelze ničím překonat?
tma bez přechodu
detail hlavy, kouká do novin:
Tady čtu:To je zvláštní všeprostupující tradice, všechno tady je odvozeno kolektivní etikou a vše je prostoupeno sociální spravedlností a velmi nedávno se do toho zamíchal další proud upřednostňující individuum v liberálním prostředí, ohraničené etikou kapitálu.
odloží noviny, podepře si hlavu a upřeně se dívá do prázdna
tma bez přechodu

střih, záběr na tabulku 3

Hlas mimo záběr:
B píše dopis a deklamuje nahlas:
Drahá mami,
žiji tady v P. už dva roky a nějak se nemůžu rozhodnout…
Ozve se zaklepání na dveře
Dále řekne B.
A říká: přinesl jsem vám ty papíry co jste potřeboval
B odpovídá: jo jo děkuji, položte je prosím na kopírku
A: hmm, (odmlka) co říkáte na ten plán restrukturalizace?
B: už jsem se vyjádřil, podporuji inovativní řešení, na tom stojí obchod.
A spiklenecky: no já jen…takhle mezi čtyřma očima….co?
B : nóó (odmlka) máme lepší kanceláře, příjemné neokázalé pracovní prostředí, vycházíme víc vstříc klientům, efektivita, flexibilita, růst….
A zklamaně: já myslel jen ten hluk třeba….
B: jaký hluk?
A: no to sotva slyšitelný tudydy tudydy tudydy
B: cože?
A: poslouchejte….
oba poslouchají
B: slyším jen tud tyd tud tyd….ale to jen kolem dveří prošla slečna C.
A: né to nemyslim, ten zvuk za tím, v pozadí…
B zamyšleně: ventilátor? hard disk? Já nic jiného neslyším.
A smutně: né to ne, copak to neslyšíte?
tma bez přechodu
odmlka

detail hlavy

Hlas mimo záběr :
pomlka
Mluvím sám před sebou
Tedy
Prostor za
prostor před
prostor vedle
prostor nad
prostor pod
prostor mezi
prostor v
prostor vně
pomlka
Podstatou moderních trendů komerční výstavby je vytvoření „monoprostoru“ děleného pouze rozestavěním nábytku a přemístitelných stěn na
jednotlivá pracoviště.
Když nakreslím čtverec, a dám mu měřítko, stane se základní jednotkou. Čtverce lze zmnožovat a vytvářet z nich nekonečně velké struktury.
Uvnitř každé jednotky se odehrává základní vztah, například mezi A a B.
nakreslí do sešitu fixem čtverec.
Čtverec, o délce strany 270 centimetrů, což je vypočítáno podle obecných typologických teorií.
odmlčí se
Vznikne tak základní jednotka pracovní stroje.
Vztah A a B, popřípadě C, je bezpředmětný, musí být pouze optimálně vyladěný, v každém případě musí být loajální k instituci.

záběr na rozložený leták na kterém je napsáno Nebo na stůl na který ruce v detailu položí leták.

Hlas mimo záběr:
Tenhle leták jsem našel v kantýně na dvakrát složený a zasunutý pod nohou stolu, nevím co si o tom mám myslet.
pomlka
Neměj nikdy žádnou iniciativu.
Nepřetěžuj se.
Mluv vždy jako druhý.
Odpovídej maximálně ve čtyřech větách.
Když někdo tvrdí, že budoucnost je jasná, neodporuj.
Když ti někdo něco tvrdí tak to asi tak bude, v případě, že je v tvrzení
osamocen, nevěř mu, nebo dělej jakoby nic.
Rozhoduj se tak jak se rozhoduje většina ostatních.
Najdi si někoho na kom si můžeš vybít vztek (Ujisti se, že si ho vybrali i
ostatní.).
Směj se tomu, čemu se smějí ostatní, ale hlučněji.
Rozlišuj jen to co je ti blízké, vzdálených věcí si nevšímej.
Diskuse mezi známými nevede nikam.
Snaž se být neviditelný a nikam moc nechoď.
Nestěžuj si.
tma bez přechodu
pomlka
Záběr na tabulku 4, Je to animace. Každý bod se objeví po přečtení věty. Po přečtení poslední z patnácti vět se objeví na hraně postavený rovnoramenný trojúhelník.

Hlas mimo záběr:
Mám tu několik inovativních poznámek:
optimální pracovní prostředí
otevřenost všech systémů a struktur
vysoká flexibilita a budoucí inovace
opustit dogmatismus norem
vyváženost a harmonizace protichůdných činitelů – synonymum pojmu ekologie
zrušit setrvačně zavedené návyky
sen o znovunalezení jednoty lidského bytí
smysluplná práce v moderní době
dimenze variability a proměnnosti v čase
zodpovědné vyhodnocování a neustále prováděná korekce
parametry dobré kvality
praktičnost
osvědčený (neprovokující) nadčasový subtilní design
snadná obměnitelnost a doplnitelnost komponentů
práce s lidským kapitálem

Záběr na B. tvář v detailu.

Hlas mimo záběr:
Ale vraťme se ke mě.
Myslím, že práce má dnes převážně estetický význam.
pomlka
Práce má estetický význam.
Choreografii můžeme nastínit jednoduchými pohyby….
pomlka
Připusťme, že nejvážnější rizika která nás ohrožují, nejsou ničím jiným než vedlejšími důsledky našeho zodpovědného jednání.
pomlka
Pak musíme opět promyslet platné konvence a základy racionality.
pomlka
Každé jednání…

Střih. Záběr na tabulku 5, je to opět animace. Skládá se ze šesti obrázků. Objeví se první obrázek který vzápětí vytlačuje zprava doleva druhý obrázek. V zápětí třetí obrázek atd.

Hlas mimo obraz:
V místnosti se nachází pouze stůl a jedna židle. Na scéně se sejdou postavy označené písmeny A, B, a C. Písmeno vždy representuje aktuální pozici jedné ze tří postav na předem určených místech. Místa jsou tato: za stolem, před stolem a vedle stolu. Situace má šest variant, přičemž se pozice písmen mění ve směru hodinových ručiček. Scéna se mění pokaždé ve chvíli kdy domluví A. Postava označená písmenem A je vždy pohledem kamery a tedy mluvčího. V případě když stojí před stolem mluví pouze k tomu, kdo za ním sedí. V případě že sedí za stolem, mluví k tomu kdo je před stolem. V případě že stojí vedle stolu mluví ke zbývajícím dvěma. Ten který sedí za stolem a není A má vždy lepší vyjednávací pozici než druzí i když není mluvčí.  Ten kdo stojí vedle stolu je pouze tím třetím v důležitějším vztahu těch, co jsou před a za stolem. V případě že je postava označena písmenem B, a vzápětí je označena písmenem A, tak vždy odpovídá na otázku.
Hlas skončí ve chvíli, kdy poslední tabulka zmizí za pravým okrajem.

Konec.

Randez-vous nowhere

výstava, Monterhermoso, Victoria, 2008