Velká privatizace: PSYCHE 16

6x barevný tisk na papíru, stativy, plexi rámy, 2021

Současný svět je postaven na drancování a vykořisťování. Všechny alternativy, které se pokoušely postavit vztahy mezi lidmi a ostatními entitami na jiných principech, než na uspokojování našich individualistických nároků, zatím selhaly. Zdivočelý finanční kapitalismus realizuje vektor bezuzdné akumulace bez výčitek a samozřejmě často i legálně. Obyvatelé Východní Evropy zažili opětovný nástup tohoto monstra jako jakýsi nezbytný doplněk provázející nastolení demokratických principů. Demokracie a volný trh splynuly do jednoho nerozlišitelného amalgámu. Volný trh měl uspokojit všechny potřeby i tužby, stačilo se jen zapojit nebo být zapojen. Média zaplavil masivní marketing, přesvědčující obyvatele, že drancování je univerzálním nárokem každého z nás. Že vše společné nebo zdánlivě nevyužité se dá rozdělit a prodat. Synonymem spravedlnosti se stala privatizace. Privatizace není jen neoliberálním symptomem thatcherismu nebo postkomunistických zemí, soukromé vlastnictví je předpokladem kapitalismu. Na „privatizaci“ země, prérií, a proměny všeho, dokonce i lidí v prodejné komodity je založeno bohatství největšího současného impéria, USA, o ostatním „vyspělém“ světě nemluvě. Je privatizována zdravotní péče, sociální služby nebo dokonce i vězeňství. Takové pojetí světa je živeno permanentní propagandou, jejíž účinnost se otiskuje v přesvědčení běžných lidí o přirozenosti takového řádu a jeho vnitřní bezrozpornosti. Nebo lépe: rozpory jsou stále více zřetelnější, ale soukromé vlastnictví není viděno jako jeden z kořenů problému.
Nedávno se na sociálních sítích objevily reklamy na aplikaci Earth 2, jakousi digitální kopii Země: „Pokud sdílíte naše sny a vize, zveme vás, abyste se zúčastnili a stali se součástí historie. Zakoupením vlastního kousku virtuální země v aplikaci Earth 2 nejen podporujete virtuální budoucnost našeho světa, ale také vytváříte úžasnou příležitost, jak si vydělat, už jen svým včasným zapojením!“ Kapitál se nezastaví, když je kam se rozpínat, tak se tam bude rozpínat, nehledě na to, jestli se to odehrává na Zemi nebo ve virtuálním prostoru. Současní největší vlastníci a spekulanti s kapitálem se samozřejmě rozhlížejí i mimo Zemi. Převládající přesvědčení o tom, že privátní zájmy dokážou zdařile suplovat ty kolektivní, se odráží i v outsourcování takových služeb, jako je létání do vesmíru, které bylo donedávna monopolizováno státy. Miliardáři Jeff Bezos, Elon Musk nebo Richard Branson už připravují největší privatizaci v dějinách. Tento novodobý vesmírný kolonialismus založený na soukromém vlastnictví začíná „drobnými“ PR akcemi. Jednou z nich bylo například vyslání osobního auta mimo oběžnou dráhu Země nebo finanční podpora výzkumu okolí Země zastřešená státními organizacemi jako je NASA. Nebo podpora neziskových organizací (New Worlds Institute, Earthlight Foundation), které pod rouškou humanistických ideálů lobují za svobodné vlastnictví ve vesmíru: majetek se nejprve identifikuje jako majetek, dalším krokem je jeho privatizace jako logický akt zefektivnění jeho správy.
Kolik bohatství a příležitostí skýtá třeba asteroid PSYCHE 16? V roce 2020 obletěla svět zpráva, že je celý ze železa a niklu! Podnikatelská představivost začala pracovat naplno. Pásy asteroidů jsou dnešními nekonečnými prériemi plnými příslibů a zdrojů, které jen čekají na svou identifikaci a vytěžení. V těchto intencích se v médiích začaly objevovat různé nápady na jeho využití. To je obraz rozsahu lidské imaginace založené na propagandistické masáži: dobývání vesmíru, kolonizace planet, extrakce ladem ležících zdrojů a výzkum vedoucí k násobení zisku. Kromě toho, že se dá těžit a díky tomu bohatnout, o vesmíru a jeho fungování víme málo. Jak to, že převládá takováto omezená imaginace? Je přeci jasné kam tento typ uvažování vede. Země je toho příkladem, jde o destruktivní jednání, které nedává nikomu ani ničemu žádnou šanci. Jak funguje tato intoxikace založená na falešných přesvědčeních?
V čerstvě postkomunistickém Československu se začátkem devadesátých let, díky kupónové privatizaci, objevily na zelené louce založené soukromé finanční fondy, které v masivní reklamní kampani přesvědčovaly, aby čerství malí akcionáři svěřili své kupóny (budoucí akcie) do jejich rukou, s příslibem obrovských zisků. Stačilo operovat s neznalostí a dojmem důvěryhodnosti. Pravděpodobně proto jednu z nejúspěšnějších investičních skupin její majitel pojmenoval po světoznámé univerzitě (Harvard Capital & Consulting). Fond pomohl extrahovat kapitál ze společného majetku do soukromých rukou a díky nedostatečným kontrolním mechanismům jej vyvedl do daňových rájů nebo do rukou nadnárodních korporací.
Jazyk tehdejších tištěných reklam je primitivní až hloupý. Dnešní hlas marketingu je stejný, podobně efektivní v klamání. Tehdejší východoevropané nebyli naivnější než je současná populace kdekoliv na světě. Ani dnešní západní svět není poučenější, marketing je pevnou součástí těla společnosti a málokdo ho vnímá jako negativní hybnou sílu vedoucí směrem ke zkáze.
Přeneseme-li rétoriku inzerátů Harvardských investičních fondů z 90. let do současnosti, například do amerického časopisu Time, zaměníme kupónovou privatizaci za privatizaci vesmíru, třeba konkrétně asteroidu PSYCHE 16, a vyměníme název investiční skupiny, kusé informace a pololži staví další vzdušné zámky pochybných investic. Jazyk je stejný, motiv a cíl je stejný. Velká privatizace vesmíru právě začala, a je úplně jedno, jestli se jedná o umělecký experiment nebo o podnikatelský záměr.

Photo by Tomáš Hrůza